SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SŁOWNIK TERMINÓW TESTOWYCH ISTQB®

WSTECZ

Słownik terminów testowych ISTQB® oraz QUIZ (pytania dotyczące wybranego sylabusa) są dostępne pod adresem:
https://glossary.istqb.org/pl_PL/search?term=&exact_matches_first=true

Słownik to doskonałe narzędzie dla testerów oraz osób pracujących w branży IT, szczególnie przydatne dla osób przygotowujących się do certyfikacji w ramach ścieżek certyfikacji ISTQB®. Korzystanie ze Słownika, a także z quizu, daje możliwość podniesienia własnych kompetencji w obszarze znajomości terminologii związanej z testowaniem oprogramowania, inżynierią wymagań i zagadnieniami IT. 

Słownik zawiera definicje słów kluczowych oraz innych terminów z sylabusów ISTQB® różnych poziomów – terminów z dziedziny testowania oprogramowania oraz inżynierii wymagań.

Aplikacja umożliwia:

1. ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE terminów, definicji, akronimów, synonimów i odniesień dla wybranego sylabusie. 

2. GENEROWANIE RAPORTÓW – różnego rodzaju SŁOWNIKÓW TERMINÓW TESTOWYCH (jedno- lub dwujęzycznych) – raporty są dostarczane jako pliki w formacie *.PDF.
Aplikacja umożliwia wygenerowanie raportów (słowników) obejmujących:

  • wszystkie terminy ze słownika wraz z ich definicjami, 
  • terminy i ich definicje występujące w wybranym sylabusie (należy zaznaczyć, którego sylabusa ma dotyczyć raport),
  • terminy zmienione od wybranej daty lub terminy zmienione od czasu wydania sylabusa (tu należy dokonać wyboru sylabusa).

3. Sprawdzenie znajomości pojęć z dziedziny testowania oprogramowania i inżynierii wymagań w formie QUIZU (po wyborze sylabusa, którego ma dotyczyć quiz).
4. Pobranie GRAFÓW – MAP MYŚLI obejmujących terminy występujące w sylabusie Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy w. 4.0

W jaki sposób skorzystać z określonych funkcjonalności słownika:

  1. WYBÓR WERSJI JĘZYKOWEJ SŁOWNIKA

W górnym menu należy wybrać język, w którym ma być wyświetlony określony termin lub pobrany słownik: 

  1. ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE terminów, definicji, synonimów i odniesień w wybranym sylabusie (sylabusach) i GENEROWANIE RAPORTÓW – różnego rodzaju słowników terminów testowych (cały słownik lub słownik haseł występujących w wybranym sylabusie).

Wybrany termin można wyszukać w jednym języku (zdefiniowanym z prawej strony górnego menu) lub też w dwóch językach – po wyborze drugiego języka – po zaznaczeniu odpowiednich opcji należy kliknąć przycisk „Zastosuj”:

Hasła będą wyświetlane w następujący sposób, a aplikacja wygeneruje raport do pobrania w pliku *pdf dostępny tutaj:

Wygenerowany przez aplikację raport wygląda następująco:

Po wyświetleniu terminu pojawiają się szczegółowe informacje na temat tego terminu: odniesienia (np. do norm ISO), synonimy, w jakich sylabusach dany termin występuje, historia zmian terminu:

Można także wygenerować raport terminów występujących w wybranym sylabusie. W tym celu należy skorzystać z opcji filtrowania terminów używanych w sylabusie, a następnie wybrać sylabus:

Aplikacja umożliwia także wygenerowanie raportu obejmującego historię zmian terminów – w tym celu należy wybrać np. opcję „Terminy zmienione od czasu wydania sylabusa”:

a następnie należy wybrać sylabus, którego zmiany dotyczą:

3. Sprawdzenie znajomości pojęć z dziedziny testowania oprogramowania i inżynierii wymagań w formie QUIZU (po wyborze sylabusa, którego ma dotyczyć quiz).

Aby rozpocząć quiz, należy zaznaczyć „quiz” w menu górnym oraz wybrać sylabus, którego quiz ma dotyczyć:

Po wybraniu sylabusia można rozpocząć quiz (jeden quiz to 10 pytań, po jego zakończeniu można rozpocząć nowy quiz):

4. GRAFY – MAPY MYŚLI obejmujące terminy występujące w sylabusie Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy w. 4.0

Mapy myśli są bardzo użytecznym narzędziem, które pozwala na usystematyzowanie podstawowych pojęć występująycych w sylabusie Certyfkowany Tester Poziom Podstawowy w. 4.0
Mapy myśli dotyczą następujących zagadnień:
1. Proces testowy
2. Zarządzanie testami
3. Jakość
4. Testowanie statyczne i dynamiczne
5. Techniki testowania

Przykład: mapa myśli procesu testowego: