SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ADEKWATNOŚĆ FUNKCJONALNA

WSTECZ

ang. functional appropriateness


Stopień, w jakim funkcje ułatwiają realizację określonych zadań i celów.

Źródło: ISO 25010

Synonimy: stosowność


The degree to which the functions facilitate the accomplishment of specified tasks and objectives.

Reference: ISO 25010

Synonyms: suitability