SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

AKCEPTACYJNE TESTY PRZEMYSŁOWE

WSTECZ

ang. Factory acceptance testing


Akceptacyjne testy przemysłowetesty akceptacyjne wykonywane w środowisku, w którym produkt jest wytwarzany, wykonywane przez pracowników dostawcy, w celu sprawdzenia czy moduł lub system spełnia wymagania; zwykle włączając w to zarówno sprzęt jak i oprogramowanie.

Patrz także


Factory acceptance testingacceptance testing conducted at the site at which the product is developed and performed by employees of the supplier organization, to determine whether or not a component or system satisfies the requirements, normally including hardware as well as software.

See also