SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

AKTOR

WSTECZ

ang. Actor


Aktor – użytkownik lub dowolna inna osoba lub system, który wchodzi w określony sposób w interakcję z testowanym systemem.


Actor – user or any other person or system that interacts with the system under test in a specific way.