SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANALIZA DRZEWA USTEREK

WSTECZ

ang. Fault Tree Analysis


Metoda używana do analizy przyczyn usterek (defektów). Technika modeluje wizualnie jak związki logiczne pomiędzy awariami, błędami człowieka i zewnętrznymi zdarzeniami mogą powodować powstawanie specyficznych defektów. (FTA – akronim od angielskiego Fault Tree Analysis)

Akronim: FTA

Synonimy: analiza drzewa usterek oprogramowania


A technique used to analyze the causes of faults (defects). The technique visually models how logical relationships between failures, human errors, and external events can combine to cause specific faults to disclose.

Acronym: FTA

Synonyms: Software Fault Tree Analysis