SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ANALIZA DRZEWA USTEREK

WSTECZ

ang. Fault Tree Analysis


Analiza drzewa usterek ([S]FTA akronim od angielskiego [Software] Fault Tree Analysis) – metoda
używana do analizy przyczyn usterek (defektów).
Technika modeluje wizualnie jak związki logiczne
pomiędzy awariami, błędami człowieka i
zewnętrznymi zdarzeniami mogą powodować
powstawanie specyficznych defektów.


[Software] Fault Tree Analysis ([S]FTA) – a technique used
to analyze the causes of faults (defects). The
technique visually models how logical relationship
between failures, human errors and external
events can combine to cause specific defects to
occur.