SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ANALIZA POKRYCIA

WSTECZ

ang. Coverage analysis


Analiza pokrycia – pomiar pokrycia osiągnięty podczas wykonywania testów wg z góry określonych kryteriów, przeprowadzany w celu określenia czy potrzebne są dodatkowe testy; jeśli odpowiedź brzmi tak, to podejmowana jest decyzja, które przypadki testowe należy wykonać.


Coverage analysis – measurement of achieved coverage to a specified coverage item during test execution referring to predetermined criteria to determine whether additional testing is required and if so, which test cases are needed.