SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANALIZA PRZEPŁYWU DANYCH

WSTECZ

ang. data flow analysis


Rodzaj analizy statycznej przeprowadzanej w oparciu o cykl życia zmiennych.


A type of static analysis based on the lifecycle of variables.