SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW AWARII (FMEA – AKRONIM OD ANGIELSKIEGO FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS)

WSTECZ

ang. Failure Mode and Effect Analysis


Systematyczne podejście do identyfikacji i analizy ryzyka polegające na wskazywaniu możliwych stanów awarii i zapobieganiu ich wystąpieniu.

Akronim: FMEA

Synonimy: analiza przyczyn i skutków awarii oprogramowania


A systematic approach to risk identification and analysis of identifying possible modes of failure and attempting to prevent their occurrence.

Acronym: FMEA

See also: Failure Mode, Effect and Criticality Analysis

Synonyms: Software Failure Mode and Effect Analysis