SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ANALIZA PRZYCZYN, SKUTKÓW I KRYTYCZNOŚCI AWARII

WSTECZ

ang. Failure Mode, Effect and Criticality Analysis


Analiza przyczyn, skutków i krytyczności awarii ([S]FMECA – akronim od angielskiego [Software] Failure Mode, Effect and Criticality Analysis) – rozszerzenie FMEA o analizę krytyczności, która jest używana do wyznaczania prawdopodobieństw wystąpienia stanów awarii przy ważności ich konsekwencji. Wynikiem jest uwypuklenie stanów awarii z odpowiednio wysokim prawdopodobieństwem i wagą konsekwencji, co pozwala na ukierunkowanie działań zapobiegawczych tam, gdzie przyniosą największe korzyści.

Patrz także


[Software] Failure Mode, Effect and Criticality Analysis ([S]FMECA) – an extension of FMEA, as in addition to the basic FMEA, it includes a criticality analysis, which is used to chart the probability of failure modes
against the severity of their consequences. The result highlights failure modes against the severity of their consequences. The result highlights failure modes with relatively high probability and severity of consequences, allowing remedial effort to be directed where it produce the greatest values.

See also