SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANALIZA PRZYCZYNY PODSTAWOWEJ

WSTECZ

ang. root cause analysis


Technika analizy zorientowana na identyfikację podstawowych przyczyn defektów. Przez wprowadzenie ukierunkowanych miar na podstawowe przyczyny defektów ma się nadzieję, że prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia defektu będzie zminimalizowane.

Synonimy: naliza przyczyn


An analysis technique aimed at identifying the root causes of defects. By directing corrective measures at root causes, it is hoped that the likelihood of defect recurrence will be minimized.

Synonyms: causal analysis