SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ANALIZA PUNKTÓW FUNKCYJNYCH

WSTECZ

ang. Function Point Analysis


Analiza punktów funkcyjnych (APF) – metoda mająca na celu zmierzenie rozmiaru funkcjonalności systemu informatycznego. Pomiar ten jest niezależny od technologii i może stanowić podstawę pomiarów produktywności, szacowania potrzebnych zasobów i kontroli projektu.


Function Point Analysis (FPA) – method aiming to measure the size of the functionality of an information system. The measurement is independent of the technology. This measurement may be used as a basis for the measurement of productivity, the estimation of the needed resources, and project control.