SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANALIZA PUNKTÓW TESTOWYCH

WSTECZ

ang. Test Point Analysis


Metoda umożliwiająca szacowanie czasu testów oparta na analizie punktów funkcyjnych. (TPA – akronim od angielskiego Test Point Analysis)

Akronim: TPA

Źródło: TMap


A formula based test estimation method based on function point analysis.

Acronym: TPA

Reference: TMap