SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANALIZA RYZYKA

WSTECZ

ang. risk analysis


Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.


The overall process of risk identification and risk assessment.