SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ANALIZA RYZYKA

WSTECZ

ang. Risk analysis


Analiza ryzyka – proces oceny zidentyfikowanych ryzyk mający na celu oszacowanie ich wpływu i prawdopodobieństwa ziszczenia się.


Risk analysis – the process of assessing identified risks to estimate their impact and probability of occurrence (likelihood).