SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANALIZA STATYCZNA

WSTECZ

ang. static analysis


Proces oceny modułu lub systemu bez jego wykonywania, oparty na jego formie, strukturze, zawartości lub dokumentacji.

Źródło: After ISO 24765


The process of evaluating a component or system without executing it, based on its form, structure, content, or documentation.

Reference: After ISO 24765