SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANALIZA WARTOŚCI BRZEGOWYCH

WSTECZ

ang. boundary value analysis


Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w oparciu o wartości brzegowe.

Zobacz również: wartość brzegowa


A black-box test technique in which test cases are designed based on boundary values.