SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ANALIZA ZAGROŻEŃ

WSTECZ

ang. Hazard analysis


Analiza zagrożeń – technika używana do charakteryzowania elementów ryzyka. Wynik analizy zagrożeń rzutuje na wybór metod używanych do wytwarzania i testowania systemu.

Patrz także


Hazard analysis – a technique used to characterize the element soft risk. The result of hazard analysis will drive the methods used for development and testing of a system.

See also