SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ARCHITEKTURA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

WSTECZ

ang. test automation architecture


Instancja ogólnej architektury testów automatycznych definiująca rozwiązanie dla testów automatycznych, tzn. jej warstw, modułów, usług i interfejsów


An instantiation of the generic test automation architecture to define the architecture of a test automation solution, i.e., its layers, components, services and interfaces.