SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ATAKUJĄCY

WSTECZ

ang. attacker


Osoba lub proces, który próbuje uzyskać dostęp do danych, funkcji lub innych zastrzeżonych obszarów systemu bez autoryzacji, potencjalnie ze złośliwą intencją.

Zobacz również: haker


A person or process that attempts to access data, functions or other restricted areas of the system without authorization, potentially with malicious intent.

See also: hacker