SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

AUDYT

WSTECZ

ang. audit


Niezależne badanie produktu pracy, procesu lub zestawu procesów wykonywane przez stronę trzecią, mające na celu ocenę zgodności ze specyfikacjami, standardami, umowami lub innymi kryteriami.

Źródło: After ISO 24765


An independent examination of a work product or process performed by a third party to assess whether it complies with specifications, standards, contractual agreements, or other criteria.

Reference: After ISO 24765