SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

AUDYT

WSTECZ

ang. Audit


Audyt – niezależna ocena oprogramowania lub procesów w celu ustalenia zgodności ze standardami, wytycznymi, specyfikacjami oraz/lub procedurami, oparta na obiektywnych kryteriach, wliczając dokumenty, które określają:
# postać lub zawartość produkowanego produktu
# proces wg którego produkt powinien być produkowany
# jak stosowanie się do standardu lub specyfikacji jest mierzone.

Bibliografia:IEEE 1028


Audit – an independent evaluation of software products or processes to ascertain compliance to standards, guidelines, specifications, and/or procedures based on objective criteria, including documents that specify:
# the form or content of product to be produced
# the process by which the product shall be produced
# how compliance to standards or guidelines shall be measured.