SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

AUTENTYKACJA

WSTECZ

ang. authenticity


Stopień, w jakim można udowodnić tożsamość podmiotu lub zasobu.

Źródło: ISO 25010


The degree to which the identity of a subject or resource can be proved to be the one claimed.

Reference: ISO 25010