SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

AUTOMATYZACJA TESTÓW

WSTECZ

ang. test automation


Użycie oprogramowania do wykonania lub wspierania czynności testowych, np. zarządzania testami, projektowania testów, wykonania testów i sprawdzania wyników.


The use of software to perform or support test activities.