SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

AUTOMATYZACJA WYKONANIA TESTU

WSTECZ

ang. Test execution automation


Automatyzacja wykonania testu – użycie oprogramowania, np. narzędzia rejestrująco-odtwarzającego, w celu kontrolowania wykonania testu, porównania rezultatów rzeczywistych z oczekiwanymi, ustawienia warunków wstępnych testu i innych funkcji kontroli i raportowania testu.


Test execution automation – the use of software, e.g. capture/playback tools, to control the execution of tests, the comparison of actual results to expected results, the setting up of test preconditions, and other test control and reporting functions.