SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

AUTORYZACJA

WSTECZ

ang. authorization


Zgoda udzielana użytkownikowi lub procesowi do dostępu do zasobów.

Zobacz również: uwierzytelnianie


Permission given to a user or process to access resources.

See also: authentication