SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

BEZPIECZEŃSTWO

WSTECZ

ang. Safety


Bezpieczeństwo – zdolność oprogramowania do osiągania akceptowalnych poziomów ryzyka wystąpienia szkody w stosunku do ludzi, biznesu, oprogramowania, majątku lub środowiska w określonym kontekście użycia.

Bibliografia:ISO 9126


Safety – the capability of the software product to achieve acceptable levels of risk of harm to people, business, software, property or the environment in a specified context of use.