SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

CIĄGŁE TESTOWANIE

WSTECZ

ang. continuous testing


Podejście obejmujące proces wczesnego, częstego, szerokiego, automatycznego testowania w celu otrzymania możliwie szybko informacji zwrotnej o poziomie ryzyka biznesowego związanego z aplikacją przed jej wydaniem.


An approach that involves a process of testing early, testing often, test everywhere, and automate to obtain feedback on the business risks associated with a software release candidate as rapidly as possible.