SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

CYKL DEMINGA

WSTECZ

ang. Deming cycle


Iteracyjny, czterokrokowy (zaplanuj – wykonaj – sprawdź – zastosuj) proces rozwiązywania problemów, mający zastosowanie w doskonaleniu procesów.

Źródło: After Deming


An iterative four-step problem-solving process (plan-do-check-act) typically used in process improvement.

Reference: After Deming