SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

CYKL ŻYCIA OPROGRAMOWANIA

WSTECZ

ang. Software life cycle


Cykl życia oprogramowania – okres czasu rozpoczynający się, kiedy pojawi się pomysł na oprogramowanie i kończący się, gdy oprogramowanie nie jest już dostępne do użytku. Zazwyczaj cykl życia oprogramowania zawiera fazę koncepcji, fazę wymagań, fazę projektowania, fazę implementacji, fazę testów, fazę instalacji i zastępowania, fazę wykorzystania produkcyjnego i pielęgnowania oraz – czasami – fazę wycofania.

UWAGA: te fazy mogą na siebie nachodzić lub mogą być wykonywane iteracyjnie.


Software life cycle – the period of time that begins when a software product is conceived and ends when the software is no longer available for use. The software life cycle typically includes a concept phase, requirements phase, design phase, implementation phase, test phase, installation and checkout phase, operation and maintenance phase, and sometimes, retirement phase.

NOTE: these phase may overlap or be performed iteratively.