SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

CZARNOSKRZYNKOWA TECHNIKA PROJEKTOWANIA PRZYPADKÓW TESTOWYCH

WSTECZ

ang. Black box test design technique


Czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych – procedura wyprowadzająca i/lub wybierająca przypadki testowe w oparciu o analizę specyfikacji, funkcjonalnej lub niefunkcjonalnej, modułu lub systemu bez odniesienia do jego wewnętrznej struktury.


Black box test design technique – procedure to derive and/or select test cases based on an analysis of the specification, either functional or non-functional, of a component or system without reference to its internal structure.