SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

CZARNOSKRZYNKOWA TECHNIKA TESTOWANIA

WSTECZ

ang. black-box test technique


Technika testowania oparta na analizie specyfikacji modułu lub systemu.

Synonimy: czarnoskrzynkowa technika testowania, projektowanie przypadków testowych w oparciu o specyfikację


A test technique based on an analysis of the specification of a component or system.

Synonyms: specification-based test technique, black-box test design technique