SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

CZAS DO NAMYSŁU

WSTECZ

ang. think time


ilość czasu wymagana do tego, by użytkownik zidentyfikował i wykonał kolejną akcję w sekwencji swoich działań.


The amount of time required by a user to determine and execute the next action in a sequence of actions.