SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

DIAGNOZOWANIE (IDEAL)

WSTECZ

ang. diagnosing (IDEAL)


Faza w modelu IDEAL, podczas której określa się aktualny stan w stosunku do pożądanego. Faza diagnozowania składa się z czynności charakteryzujących stany bieżący i pożądany oraz opracowanie rekomendacji.

Zobacz również: IDEAL


The phase within the IDEAL model where it is determined where one is, relative to where one wants to be. The diagnosing phase consists of the activities to characterize current and desired states and develop recommendations.

See also: IDEAL