SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

DIAGNOZOWANIE (IDEAL)

WSTECZ

ang. Diagnosing (IDEAL)


Diagnozowanie (IDEAL) – faza w modelu IDEAL, podczas której określa się aktualny stan w stosunku do pożądanego. Faza diagnozowania składa się z następujących czynności: scharakteryzowanie stanu bieżącego i pożądanego oraz opracowanie rekomendacji.

Patrz także


Diagnosing (IDEAL) – the phase within the IDEAL model where it is determined where one is, relative to where one wants to be. The diagnosing phase consists of the activities: characterize current and desired states and develop recommendations.

See also