SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

DIAGRAM PRZYCZYNOWO–SKUTKOWY

WSTECZ

ang. Cause-effect diagram


Diagram przyczynowo–skutkowy – graficzna prezentacja używana do przedstawienia i wyświetlenia związków pomiędzy różnymi możliwymi źródłowymi przyczynami problemu. Możliwe przyczyny rzeczywistego lub potencjalnego defektu lub awarii są porządkowane w kategoriach i podkategoriach poziomej struktury drzewiastej, z (potencjalnym) defektem lub awarią jako korzeniem drzewa.

Wg:Juran


Cause-effect diagram – a graphical representation used to organize and display the interrelationships of various possible root causes of a problem. Possible causes of a real or potential defect or failure are organized in categories and subcategories in a horizontal tree-structure, with the (potential) defect or failure as the root node.