SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

DOJRZAŁOŚĆ

WSTECZ

ang. maturity


(1) Zdolność organizacji w odniesieniu do skuteczności i wydajności jej procesów i praktyk pracy. (2) Stopień, w jakim moduł lub system spełnia wymagania niezawodności w normalnym działaniu.

Źródło: ISO 25010


(1) The capability of an organization with respect to the effectiveness and efficiency of its processes and work practices. (2) The degree to which a component or system meets needs for reliability under normal operation.

Reference: ISO 25010