SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

DOSKONALENIE PROCESU TWORZENIA OPROGRAMOWANIA

WSTECZ

ang. software process improvement


Program czynności zaprojektowanych w celu poprawy wydajności i dojrzałości procesów wytwarzania oprogramowania w organizacji oraz wyniki tego programu. (SPI – od ang. Software Process Improvement) .

Akronim: SPI

Źródło: After CMMI


A program of activities designed to improve the performance and maturity of the organization’s software processes and the results of such a program.

Acronym: SPI

Reference: After CMMI