SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

DOSTĘPNOŚĆ

WSTECZ

ang. accessibility


Stopień, w jakim moduł lub system może być używany przez ludzi z jak najszerszym zakresem cech i możliwości, by osiągnąć określony cel w określonym kontekście użycia.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system can be used by people with the widest range of characteristics and capabilities to achieve a specified goal in a specified context of use.

Reference: After ISO 25010