SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

WSTECZ

ang. user experience


Osobiste doświadczenia i reakcje z użycia lub przewidywanego użycia oprogramowania.

Źródło: ISO 9241-210


A person’s perceptions and responses resulting from the use or anticipated use of a software product.

Reference: ISO 9241-210