SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

DZIAŁANIE (IDEAL)

WSTECZ

ang. acting (IDEAL)


Faza w modelu IDEAL, podczas której ulepszenia są opracowywane, wdrażane i stosowane w organizacji. Faza „działania” składa się z następujących czynności: tworzenie rozwiązania, wdrożenie pilotowe/testowe rozwiązania, ulepszenie rozwiązania, pełne wdrożenie rozwiązania.

Zobacz również: IDEAL


The phase within the IDEAL model where the improvements are developed, put into practice, and deployed across the organization. The acting phase consists of the activities: create solution, pilot/test solution, refine solution and implement solution.

See also: IDEAL