SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

DZIAŁANIE (IDEAL)

WSTECZ

ang. Acting (IDEAL)


Działanie (IDEAL) – faza w modelu IDEAL, podczas której ulepszenia są opracowywane, wdrażane i stosowane w organizacji. Faza „działanie” składa się z następujących czynności: tworzenie rozwiązania, wdrożenie pilotowe/ testowe rozwiązania, ulepszenie rozwiązania, pełne wdrożenie rozwiązania.

Patrz także


Acting (IDEAL) – the phase within the IDEAL model where the improvements are developed, put into practice, and deployed across the organization. The acting phase consists of the activities: create solution, pilot/test solution, refine solution and implement solution.

See also