SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

EFEKT PRÓBNIKA

WSTECZ

ang. probe effect


Efekt wpływu urządzenia pomiarowego na moduł lub system podczas dokonywania pomiaru, np. poprzez narzędzie do testów wydajnościowych. Przykładowo wydajność testowanego oprogramowania może być nieznacznie gorsza, kiedy stosowane jest narzędzie do testów wydajnościowych.


An unintended change in behavior of a component or system caused by measuring it.