SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

EFEKTYWNOŚĆ (OPROGRAMOWANIE)

WSTECZ

ang. Efficiency (software)


inne znaczenia|Efektywność

Efektywność (oprogramowanie) – zdolność oprogramowania do zapewnienia odpowiedniego poziomu wydajności, relatywnie do ilości zużytych zasobów, w określonych warunkach.

Bibliografia:ISO 9126


Other uses|Efficiency

Efficiency (software) – the capability of the software product to provide appropriate performance, relative to the amount of resources used under stated conditions.