SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

EFEKTYWNOŚĆ

WSTECZ

ang. efficiency


Stopień wykorzystania zasobów w stosunku do osiągniętych wyników.

Źródło: IREB Glossary


The degree to which resources are expended in relation to results achieved.

Reference: IREB Glossary