SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

EKSPERCKI PRZEGLĄD UŻYTECZNOŚCI

WSTECZ

ang. expert usability review


Nieformalny przegląd użyteczności, w którym przeglądający są ekspertami. Ekspertami mogą być eksperci od użyteczności i/lub przedmiotowi.

Zobacz również: przegląd nieformalny


An informal usability review in which the reviewers are experts. Experts can be usability experts or subject matter experts, or both.

See also: informal review