SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ELEMENT KONFIGURACJI

WSTECZ

ang. configuration item


Zbiór produktów pracy, które poddane są zarządzaniu konfiguracją i traktowane jako pojedyncza składowa w procesie zarządzania konfiguracją

Źródło: ISO 24765


An aggregation of work products that is designated for configuration management and treated as a single entity in the configuration management process.

Reference: ISO 24765