SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ESTETYKA INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

WSTECZ

ang. user interface aesthetics


Stopień, w jakim interfejs użytkownika umożliwia przyjemną i satysfakcjonującą interakcję dla użytkownika.

Źródło: ISO 25010

Synonimy: atrakcyjność


The degree to which a user interface enables pleasing and satisfying interaction for the user.

Reference: ISO 25010

Synonyms: attractiveness