SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

FUNKCJONALNA WYDAJNOŚĆ ML

WSTECZ

ang. ML functional performance


Stopień, w jakim model ML spełnia kryteria wydajności funkcjonalnej ML.


The degree to which an ML model meets ML functional performance criteria.