SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

GENERATOR OBCIĄŻENIA

WSTECZ

ang. load generator


Narzędzie generujące obciążenie dla testowanego systemu.


A tool that generates a load for a system under test.