SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

GENEROWANIE OBCIĄŻENIA

WSTECZ

ang. load generation


proces symulowania określonego zbioru czynności pod określonym obciążeniem, które mają być wykonane przez moduł lub system.

Zobacz również: testowanie obciążenia


The process of simulating a defined set of activities at a specified load to be submitted to a component or system.

See also: load testing