SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

GĘSTOŚĆ USTEREK

WSTECZ

ang. Fault density


Gęstość usterek – liczba usterek znalezionych w module lub systemie przypadająca na jednostkę wielkości modułu lub systemu (wyrażoną za pomocą standardowej miary oprogramowania, np. w liniach kodu, liczbie klas lub punktach funkcyjnych).


Fault density – the number of defects identified in a component or system divided by the size of the component or system (expressed in standard measurement terms, e.g. lines-of-code, number of classes or function points).