SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

GŁÓWNY OCENIAJĄCY (ASESOR)

WSTECZ

ang. lead assessor


Osoba, która kieruje procesem oceny. W pewnych przypadkach, np. w CMMI oraz TMMi, gdy dokonywana jest formalna ocena, główny oceniający musi być akredytowany i formalnie przeszkolony.


The person who leads an assessment. In some cases, for instance CMMI and TMMi when formal assessments are conducted, the lead assessor must be accredited and formally trained.