SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

GRUPA PROCESU TESTOWEGO

WSTECZ

ang. test process group


Zespół specjalistów (od testów), którzy ułatwiają zdefiniowanie, pielęgnowanie i poprawianie procesu testowego używanego w organizacji. (TPG – od ang. Test Process Group)

Akronim: TPG

Źródło: After CMMI


A collection of (test) specialists who facilitate the definition, maintenance, and improvement of the test processes used by an organization.

Acronym: TPG

Reference: After CMMI