SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

HASZOWANIE

WSTECZ

ang. hashing


Transformacja zmiennej znakowej o zmiennej długości do na ogół krótszej, o stałej długości lub na klucz. Zhaszowane wartości, hasze, są często używane przy sprawdzeniu w tabeli lub bazie danych. Kryptograficzne funkcje haszujące są używane do zabezpieczania danych.

Synonimy: kodowanie mieszające


Transformation of a variable length string of characters into a usually shorter fixed-length value or key. Hashed values, or hashes, are commonly used in table or database lookups. Cryptographic hash functions are used to secure data.